Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek
Infolinia: 501 710 650

Dotacje

2022 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Celem projektu jest redukcja poziomu ryzyka i zagrożeń na stanowiskach pracy w zakresie czynników uciążliwych, jakimi są oświetlenie oraz wysiłek fizyczny poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Występujące zagrożenia zostaną zredukowane przez działania:

  • Zakup i wymianę oświetlenia na stanowiskach pracy. Celem działania inwestycyjnego jest zakup i wymiana oświetlenia na stanowiskach na lampy LED, które spełniają wymagania normy E, Uo, Ra dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i komfort pracy.
  • Usprawnienie transportu ręcznego poprzez zakup schodołazu, aby ograniczyć w jak największym stopniu ręczne prace transportowe związane z narażeniem na duży wysiłek fizyczny i obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego;
  • Zmniejszenie narażenia na zagrożenia biologiczne oraz ograniczenie narażenia na grzyby i pleśnie. Celem działania jest zakup i doposażenie stanowisk pracy oraz sklepu w urządzenia do dezynfekcji wykorzystujące promienie uv-c. Lampy i urządzenia przepływowe wyeliminują i ograniczą narażenie pracowników na działanie grzybów, pleśni i wirusów w miejscach i sytuacjach, kiedy ze względu na bezpieczeństwo ludzi nie można wykorzystać lamp bezpośredniego działania;
  • Modernizacja transportu poziomego dzięki wykorzystaniu możliwości technicznych elektrycznego wózka paletowego oraz elektrycznego wózka podnośnikowego;
  • Poprawa bezpieczeństwa prac na wysokości dzięki doposażeniu stanowisk pracy w rusztowanie przejezdne.

2022 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych